SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Podmínky užívání

Ochrana soukromí

Copyright (c) 2007, FOIBOS a.s. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru SlavneVily.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Služby SlavneVily.cz jsou čtenářům poskytovány bezplatně a vydavatel jeho provoz financuje téměř výlučně z prodeje titulů edice Slavné vily a reklamního prostoru. Blokování stahování či zobrazovaní reklamy proto považuje přinejmenším za projev neslušného chování.

Společnost FOIBOS a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (zejména při vkládání názorů k článkům), a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby společnost FOIBOS a.s. s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.

TOPlist SEO Rozcestník