SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah
  • Nacházíte se: Úvodní strana
  • Současný dům: očima mladých architektů


Great Villas

současný český dům

současný polský dům

současný maďarský dům

současný slovenský dům


Děkujeme
za podporu


Program Culture

Visegrad Fund

Ministerstvo kultury


mediální partneři

Český rozhlas

Archiweb

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Současný dům: očima mladých architektů

První ročník mezinárodní architektonické soutěže položil základ nové tradici

Výstava oceněných prací uzavřela první ročník mezinárodní soutěže Současný dům: Očima mladých architektů. Vítězné projekty rodinných domů navržené mladými tvůrci z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Slovinska byly vystaveny v Trmalově vile – Centru architektury individuálního bydlení (Vilová 11, Praha 10-Strašnice) od 2. do 15. července 2012.

Soutěž byla organizována v rámci projektu Via Villas, jehož cílem je posílit povědomí o rezidenční architektuře v zemích Visegrádu a Slovinska jak z hlediska vzdělávacího, tak z hlediska ochrany a zachování kulturního dědictví. Součástí projektu je vydání publikací Slavné vily Maďarska, Slavné vily Polska a Slavné vily Slovinska, které prostřednictvím textového a obrazového materiálu detailně popisují vilovou architekturu daných zemí. Na jejich vzniku se podílejí architekti, teoretici umění a další odborníci. Počítá se s verzemi v maďarském, polském, slovinském a anglickém jazyce (Slavné vily Čech, Moravy a Slezska a Slavné vily Slovenska již byly vydány). Prezentaci knih budou zároveň ve všech zemích Visegrádu doprovázet putovní výstavy. Výstupy celého projektu budou představeny na mezinárodní konferenci a výstavě rezidenční architektury Visegrádských zemí, která se uskuteční v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu v květnu 2013.

Předmětem soutěže Současný dům: Očima mladých architektů bylo zpracování soutěžního návrhu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Účelem bylo nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo lokální specifika historické a moderní rezidenční architektury, přičemž za velmi důležité kritérium byla považována podpora lokálních tradic, vymezujících se vůči unifikované výstavbě. Smyslem projektu byla výzva ke vzájemnému srovnání nejmladší architektonické tvorby studentů z visegrádských zemí. Cílem bylo reagovat na aktuální otázky individuálního bydlení a životního stylu a pokusit se nabídnout určitý výhled pro budoucnost rodinného bydlení, reflektujícího jak specifické tradice a podmínky jednotlivých regionů, tak společné podloží evropské kultury.

V České republice byla soutěž Současný český dům: Očima mladých architektů organizována ve spolupráci s fakultami architektury českých vysokých škol (ČVUT Praha, VUT Brno, TU Liberec a VŠB - TU Ostrava). Výsledky soutěže byly vyhlášeny v pondělí 16. dubna 2012 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zároveň proběhla vernisáž výstavy Současný český dům, na níž bylo představeno 12 českých soutěžních prací od studentů tří českých univerzit. Společně bylo představeno také 25 prací polských studentů ze soutěže "Současný polský dům:očima mladých architektů".

V Polsku byla organizátorkou soutěže Slezská technická univerzita v Gliwicích ve spolupráci s Muzeem architektury ve Wroclawi. Výsledky polské národní soutěže byly prezentovány 19. ledna 2012 v Galerii architektury na Fakultě architektury Slezské technické univerzity v Gliwicích, současně s vernisáží výstavy 33 soutěžních prací.

Na Slovensku soutěž Současný slovenský dům: Očima mladých architektů organizovala Fakulta architektury STU v Bratislavě ve spolupráci s Foibos Books SK a výsledky soutěže byly vyhlášeny ve středu 18. dubna 2012 na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Zároveň proběhla vernisáž stejnojmenné výstavy, na níž bylo představeno 25 soutěžních prací slovenských studentů.

Ve Slovinsku projekt slovinského současného rodinného domu vytvořila Eva Prelovšek Niemelä (Slovinsko) a Aarne Niemelä (Finsko), mladí architekti žijící v Lublani. Jejich práce nese název „Dům na konci“ města: Současný slovinský dům na rozhrnaní Alp a Jaderského moře.

V Maďarsku se národní soutěž Současný maďarský dům: Očima mladých architektů konala ve spolupráci Fakulty architektury Univerzity v Debrecenu s Asociací maďarských architektů. Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 25. dubna 2012 na Fakultě architektury Univerzity v Debrecenu. Porota vybírala ocenění ze 28 prací.

Výstava všech 28 prací byla 14. května 2012 prezentována na Fakultě architektury Univerzity v Debrecenu spolu s prezentací vítězných prací, vytvořených mladými architekty z Maďarska, Polska, Slovenska, České republiky a Slovinska.

Výsledky soutěžních prací ve všech zemích Visegrádu byly zpřístupněny široké veřejnosti na národních výstavách spojených s komentovanými prohlídkami za účasti mladých tvůrců.

Vítězové národních soutěží z České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska a Slovinska se od 14. do 18. května 2012 sešli na mezinárodním workshopu v maďarském Debrecenu, kde mohli navzájem porovnat svoje práce a diskutovat o nich s architekty, historiky architektury a pedagogy z visegrádských zemí. Zároveň pak ve dvou tvůrčích týmech společně pracovali na projektu Současný evropský dům: Očima mladých architektů. Výsledky jejich práce na workshopu a další fakultativní práce obou týmů budou následně prezentovány na semináři v Bruselu v květnu 2013, kde budou představeny spolu s výsledky celého projektu Via Villas.

Nejen tvůrčí nasazení finalistů, ale také průběh a výsledky všech národních soutěžních kol prokázaly zájem mladých architektů o danou problematiku a bezezbytku naplnily smysl soutěže - výzvu ke vzájemnému srovnání nejmladší architektonické tvorby studentů z visegrádských zemí a jejich společné odpovědi na aktuální otázky současného a budoucího života. Spontánní byly i výzvy mladých architektů a jejich pedagogů pokračovat v soutěži i v budoucnu. Proto nezůstane pouze u jednoho ročníku, soutěž bude organizována i v příštích letech a věříme, že se promění v dlouholetou tradici.

Projekt byl podpořen evropským programem Culture (2007 – 2013) a Mezinárodním visegrádským fondem a byl od počátku vyhlášení prezentován na: www.greatvillas.org.

O české soutěži

Česká porota jednomyslně rozhodla o přerozdělení cen:
Tomáš Čech (FA ČVUT) - ocenění, nominace na workshop v maďarském Debrecenu
Tomáš Hanák (FA ČVUT) - ocenění
Jakub Heidler, Michal Gabaš (FA ČVUT) - ocenění
Juraj Biroš, Matúš Pajor (FA ČVUT) - ocenění
Martina Mlčochová a Patrik Bílý (VŠB-TU, FAST Ostrava, Katedra architektury) - ocenění

podrobněji o soutěžních projektech na Slavných vilách
podrobněji o soutěžních projektech na Great Villas

Projekt byl podpořen evropským programem Culture (2007 – 2013) a Mezinárodním visegrádským fondem. Koná se pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR Kamila Jankovského, primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a starostky Městské části Praha 6 Marie Kousalíkové. Mediálními partnery jsou Český rozhlas a webový portál moderní architektury archiweb.cz.

Další informace o soutěži na: www.GreatVillas.org.

TOPlist SEO Rozcestník