SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Vila Chopin (Schäffler)

FOIBOS - 31. 3. 22:00
Vila Chopin (Schäffler)

Zpracováním projektu vily Schäffler byli pověřeni význační vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer.

Další informace o této vile naleznete v publikaci:

Slavné vily Karlovarského kraje
Lubomír Zeman (ed.), Zbyněk Černý, Jana Horváthová, Michael Rund, foto: Jiří Podrazil

Publikace o staré i nejnovější architektuře Karlovarského kraje, výjimečných vilách, jejich slavných architektech, stavebnících a stavitelích...

OBJEDNAT Vyšla: 17.3.2010
165 x 230 mm | vázaná |
ISBN: 978-80-87073-19-3
399.00 Kč

Informace o vile

Krále Jiřího 2, čp. 1000, Karlovy Vary
Stavebník: Ludwig Schäffler
Architekt:
1895 - 1895
Zpracováním projektu vily Schäffler byli pověřeni význační vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer. Stavebník Ludwig Schäffler byl starostou města Karlovy Vary. Objekt vily je vybudován na nepravidelném, zhruba obdélném půdorysu, je dvoupatrový se suterénem a zvýšeným přízemím. Hmota stavby je doplněna množstvím rizalitů, arkýřů, věží, balkonů, lodžií a teras. Suterén je zmohutněn kyklopským zdivem, fasáda je architektonicky členěna jednotlivými římsami, panelováním a hrázděním štítů. Vstup do budovy je umístěn ze strany Sadové třídy ve východním průčelí, které je v tomto směru otevřeno dvojitou arkádovou lodžií. Na nároží je nasazen arkýř ukončený osmibokou přilbovou střechou. Nejdominantnější je však průčelí jižní, otevřené na třídu Petra Velikého (Westendstrasse), kde je do hmoty objektu vetknuta velká okrouhlá věž s osmibokým nástavcem, zastřešená osmibokou jehlancovou střechou. Za vstupním vestibulem se vchází na schodiště, vedle něhož byla umístěna původní hygienická zařízení. Na schodiště vždy navazuje hala – předpokoj a průběžná chodba s jednotlivými pokoji. Vedle lunetových kleneb jsou zde uplatněny i klenby žebrové na konzolách ve formě kompozitních hlavic, barokizující niky s mušlemi v konchách a dřevěné záklopové stropy. Z původní stavby se v interiéru částečně dochovaly některé umělecko-řemeslné prvky a architektonické detaily. Především se jedná o historizující výplňové vstupní dveře s kovanými mřížemi, skleněné vitraje oken ve vstupní chodbě a lítací dveře, štukové a záklopové stropy v jednotlivých patrech objektu. Před objektem se zachovalo v podstatě již secezující kované oplocení s pilířky, u schodiště do zahrady se vzácně dochovaným štítkem s názvem objektu. Na vile Schäffler – Chopin se poprvé v Karlových Varech znovu objevilo užití dekorativní hrázděné plochy, jež jako by naznačovalo budoucí směr vývoje architektonického výrazu. Vzhledem k tvůrcům stavebních plánů a celkové kreaci použitých stylů architektury patří Vila Chopin k nejpůvabnějším a nejpozoruhodnějším stavbám karlovarského Westendu. Dnes slouží jako lázeňský dům organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. /LZ

Fotogalerie

Kde vilu najdeteNázory k vile

K vile nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosíme všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkujeme mnohokrát. Redakce SlavnéVily.cz.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)
TOPlist SEO Rozcestník