SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Architoulky Přemysla Veverky: Dvacáté osmé

Přemysl Veverka, foto: Jiří Podrazil - 3. 7. 22:00
Architoulky Přemysla Veverky: Dvacáté osmé

Už dávno není tajemstvím, že agentura Foibos vydává jedinečné publikace věnované slavným vilám, že představila skvosty rodinného bydlení ze všech krajů republiky a jako korunu tohoto úsilí vydala souborný svazek nazvaný Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. Také slovenské slavné vily se díky Foibosu dostaly ke čtenářům, stále lačným po poznávání speciálního druhu architektonické tvorby, ale to není konec, probíhá spolupráce Foibosu s polskými, maďarskými a možná i dalšími partnery. Avšak kniha, která nedávno spatřila světlo světa a do níž radost je jen nahlédnout, pochází přece jen z poněkud jiného soudku, třebaže architektuře zůstává věrná.

Jmenuje se Holašovice, její podtitul zní Vesnická památková rezervace, vydaly ji Foibos Books s.r.o. a Foibos a.s. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, a nese hrdé logo České dědictví UNESCO, jak se na publikaci z edice Foibosu Světové památky UNESCO sluší. Publikaci podpořily Ministerstvo kultury ČR a obec Jankov. Čtenář snad promine poněkud administrativní výčet, chceme jím upozornit, že se Česká republika má ve světě čím pochlubit a že u nás žijí autoři i nakladatelé, kteří jsou schopni tento fakt reflektovat na vysoké odborné i estetické úrovni.

Průčelí usedlosti čp 1 a 2, obrácené na západ návsi

Vůdčím duchem kvalifikovaného šestičlenného autorského týmu a editorem Holašovic je prof. ing. arch. Jiří Škadraba, CSc., vysokoškolský pedagog a prvořadý specialista na problematiku lidové architektury a dalších souvisejících disciplín, a dodejme, že se svými spolupracovníky vytvořil zcela ojedinělé dílo. Díky tomuto týmu se můžeme projít jihočeskou vesnicí, zapsanou na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, její historií i současností, a nahlédnout přitom jaksi i do zákulisí, jež se ukrývá za průčelími tamějších usedlostí. Kromě fundovaných statí kulturněhistorického a historického charakteru, jakož i obsahově bohatého katalogu holašovických budov je kniha vybavená řadou dobových obrazových materiálů. Neopakovatelný půvab a jedinečnost jí však dodávají současné fotografie Jiřího Podrazila, který opět dokázal, že se na architekturu umí dívat s porozuměním i otevřeným srdcem.

Kovárna a kovářská chalupa na návsi v pohledu od východu

A tak pojďme na rozlehlou náves, rozhlédněme se, možná poněkud v rozrušení i přivřeme oči… a jako ve snu nás vtáhne do dávných dob příznačný kolorit jihočeské vesnice, kovárna s domem kováře, barokní kaple, kamenný kříž, pomník padlým, rybníček, dokonce i vysoká májka, ale ono úchvatné, co se navždycky vryje do paměti, vroubí náves ze všech stran – průčelí selských stavení s barokně zdobenými štíty. A za každým z nich charakteristicky, v daném řádu uspořádané hospodářské objekty s příčně umístěnou stodolou, která dvůr uzavírá. A pak už jen zahrady a sady, případě kamenné zídky, výrazně zušlechťující reliéf krajiny.

Kaple na návsi

Kde se „selské baroko“ v jižních Čechách vzalo, jak vzniklo? Takže před našima očima ožívají vesničtí zedničtí mistři – třeba Martin Paták z Vlastiboře či Jakub Bursa z Pošumaví, ale i celé zednické rody Šochů, Fraitů, Aujezdských nebo Dušáků – kteří se kolem poloviny devatenáctého století, možná o něco dřív, možná o trochu později, vydávali za prací do měst. Poznávali tamější domy, panské dvory, paláce i chrámy, a protože byli vnímaví, uvízli v nich slohotvorné prvky renesance, baroka i klasicismu, a protože byli zároveň dovední a zruční, pustili se do díla, když se zase vrátili domů. A to, co „ve světě“, jak se říkalo, načerpali, obohatili o lidovou ornamentiku a české folklorní tradice. Přetvořili tak zástavbu, která má původ ve středověku, do úchvatné podoby. Doklady najdeme nejen v Holašovicích, ale i v dalších jihočeských regionech, třeba na Hlubockých nebo Soběslavsko-veselských blatech.

Letecký pohled na Holašovice od jihozápadu

Ale my držíme v rukou publikaci o Holašovicích, nejzářivější perle na náhrdelníku selského baroka, a můžeme se tedy podrobně seznámit s více než třiceti tamějšími usedlostmi a chalupami, s jejich historií, odborným popisem, stavebním vývojem i jejich majiteli. A také s kaplí na návsi, bývalou pastouškou, někdejší školou či kapličkami a kříži v okolí vesnice. Listujme, dívejme se, čtěme – kniha Holašovice představuje magický literárně-výtvarný atlas o dovednostech a umu předků, zrozených z prostých lidových vrstev, a zároveň je přesvědčivým dokumentem o současných snahách uchovávat kulturní dědictví a předávat je potomkům nejen doma, ale i za hranicemi vlasti.

Chalupy čp. 27 a 32

Agentura Foibos toto poslání poctivě a s úspěchem naplňuje. Přesvědčila o tom koncem května v holašovickém informačním centru, kde uspořádala vernisáž výstavy orientované na architekturu, historii i současnost Holašovic a rovněž křest zmiňované publikace. Tematické výstavy a  křty knih tvoří již tradičně jakousi prodlouženou ruku nakladatelského úsilí této agentury, ruku podávanou veřejnosti  s  potřebnými osvětovými záměry.

A nastal čas loučení, neboť dnešní Architoulky jsou v našem cyklu, započatém v prosinci minulého roku, poslední. Pokud loučení nosí na svém hřbetu smutek, tentokrát tomu tak není. Už proto ne, že jsme se vydávali za zázraky jménem architektura, a to je putování radostné a šťastné. Díky za vaši přízeň, přátelé.

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1.4
(hodnotilo 45 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník