SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Architoulky Přemysla Veverky: Dvacáté páté

Přemysl Veverka - 29. 5. 22:00
Architoulky Přemysla Veverky: Dvacáté páté

S architektem Theodorem Petříkem, narozeným roku 1882 v Táboře, a rovněž s jeho znamenitou ženou Miladou, také táborskou rodačkou, první československou inženýrkou architektkou a neúnavnou činovnicí ženského hnutí, jsme se na našich toulkách již setkali, ale čas běží, nadchází 2. červen roku 2011, a tak připomeňme, že před sedmdesáti lety Theodor Petřík zemřel.

Přišel na svět v domě na táborské Soukenické baště, vestavěném do středověkého opevnění. Tato budova prošla od roku 1860 různými přestavbami a měnila se z hospody s loubím na obytný dům. Objekt byl nejen spjatý s bouráním a stavebními proměnami táborských hradeb, probíhajícími po celé devatenácté století, ale má kořeny i v opevnění, jež sloužilo husitům jako obranný val proti nepřátelům. Bylo to dostatečně silné poznamenání, jež Theodora Petříka, absolventa architektury a pozemního stavitelství na pražské technice, profesora oboru zemědělského stavitelství Českého vysokého učení technického, děkana Vysoké školy zemědělské v Praze a specialistu zejména na zemědělské stavby, pevně svázalo s Táborem.

Dům na Soukenické baště

Měl za sebou úctyhodnou práci, když došlo k jeho setkání s mužem, který vedl po deset let město Tábor k rozkvětu. Tehdy už vstoupil do historie nejen Petříkův návrh na přestavbu a přístavbu Staroměstské radnice v Praze (1909), který se dostal mezi nejvýše oceněné, nebo pozoruhodný návrh Národního divadla v Brně, ale architekt už i v Táboře zanechal výraznou stopu. Máme na mysli kruhovou přístavbu táborské občanské záložny (1910) na východní straně Žižkova náměstí na "starém městě", budovy, v níž nyní sídlí pošta, a rovněž přestavbu staré spořitelny na nároží Žižkova náměstí a Svatošovy ulice, současné hlavní budovy městského úřadu. Připomínáme i projekt vily manželů Novotných (1913) v táborské vilové čtvrti, projekt rozhledny Hýlačka na tehdejším táborském předměstí Větrovy (realizovaná 1920) nebo adaptaci domu profesora Kroupy v táborské Pražské ulici čp. 224 z roku 1922. Ale životní i tvůrčí příslušnost k Táboru Theodor Petřík prokazoval také v následujících letech, především tím, že se trvale a aktivně zajímal o veškerou tamější stavební problematiku a po dlouhá léta tam působil jako konzervátor památek.

Vila Jana a Antonie Novotných

A tak nadchází čas, kdy se tento architekt již zvučného jména setká s jiným mužem, jemuž se Tábor stal osudem – s Václavem Soumarem. Narodil se roku 1887 v Táboře, vystudoval obchodní školu a ve 20. letech minulého století působil v táborské městské samosprávě, v níž jako pracovník tamější městské spořitelny uplatňoval především znalost financování. V lednu 1929 se Václav Soumar stal starostou Tábora. Není pochyb, že se Petřík a Soumar tehdy již znali. Kdyby z žádného jiného důvodu, tak proto, že se v té době připravovala Jihočeská výstava, uspořádaná v Táboře roku 1929 – a její projekt vypracoval právě Theodor Petřík ve spolupráci s významným architektem Janem Chomutovským, také táborským rodákem. A starosta Václav Soumar měl na budoucím úspěchu výstavy mimořádný zájem. Však také vrcholily úpravy městských komunikací, dláždění chodníků, kanalizační a vodovodní práce. Jistěže se starosta s projektanty Petříkem a Chomutovským scházel a hovořil s nimi o podobě výstavního areálu. Šlo totiž o hodně. Kromě jiného o to, že Jihočeská výstava byla spojená s výstavou československého válečnictví, jejímž protektorem byl ministr národní obrany František Udržal a členem čestného předsednictva náčelník generálního štábu československé armády generál Jan Syrový. Václav Soumar byl zdatným politikem, a tak navrhl a prosadil, aby byl ministr Udržal jmenován čestným občanem Tábora. Starostovy iniciativy v souvislosti s výstavou, jejíž ohlas značně přerostl rámec regionu, korespondovaly s úsilím táborské samosprávy, která se od roku 1922 všemožně snažila, aby do města, uznávané kolébky českých válečných dovedností, dostala vojenskou posádku, leč jednání stále nevedla k úspěchu. Teprve po výstavě, v lednu 1930, došlo k podepsání smlouvy o výstavbě táborských kasáren. A jejich projekt nevypracoval nikdo jiný než Theodor Petřík. A když se v září 1932 v nově postavených kasárnách usadil 305. dělostřelecký pluk, starosta s architektem si opět mohli podat ruku, neboť příští léta prokázala, že se předpoklady naplnily – přítomnost stálé vojenské posádky vedla k ekonomickému rozvoji města, k přísunu investic na další výstavby a k zajištění nových pracovních míst.

Milada a Theodor Petříkovi

A tak Václav Soumar, v první polovině třicátých let zřejmě už přítel ministra zahraničí Edvarda Beneše, který s manželkou zajížděl do své vily v blízkém Sezimově Ústí a s táborským starostou, častým průvodcem při jejich návštěvách, si tykal, tak mohl Soumar řídit rozvoj Tábora – a architekt Theodor Petřík, tamější památkář a znalec městské zástavby, se k mimořádné proměně rodného města nepochybně vyjadřoval.

Kromě jiného došlo v květnu 1933 k slavnostnímu otevření rozsáhlého školního areálu na Maredově vrchu, o dva roky později překlenul Lužnici most směřující k Bechyni, v letech 1936–1940 vyrostl komplex všeobecné okresní nemocnice, občané dostali téměř dvě stě bytů v nových nájemních domech, a když se památného 6. července 1939 otevřela brána právě dostavěného Sboru božích bojovníků Církve československé, vzepjala se mohutná manifestace proti německým okupantům. Ještě u toho mohl být starosta Václav Soumar, vlastenec a národní socialista, který před stranickou příslušností dával přednost pracovitosti, cílevědomosti a charakteru a který se už zakrátko ocitl v koncentračním táboře Buchenwald. Město Tábor může považovat za svůj šťastný osud, že tomuto muži stával po boku architekt Theodor Petřík, rovněž ozdobený noblesou tvořivého úsilí a touhou přispět k plnohodnotnějšímu lidskému životu.

Titulní obrázek: Theodor Petřík (vlevo) a Jan Chomutovský (vpravo)

Za fotografie velice děkujeme MUDr. Aleši Petříkovi, Ph.D.
Za spolupráci děkujeme Muzeu fotografie Šechtl a Voseček

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1.6
(hodnotilo 7 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník