SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Architoulky Přemysla Veverky: Sedmnácté

Přemysl Veverka - 3. 4. 22:00
Architoulky Přemysla Veverky: Sedmnácté

Jistě to není náhoda – po jedenadvaceti letech autorského, editorského a nakladatelského úsilí vychází roku 1909 poslední, 27. svazek Ottova slovníku naučného a téhož roku začíná na Zbraslavi vyrůstat vila nakladatele Jana Otty (1841–1916).

Jako by si výjimečný muž řekl, že si vlastní dům už konečně zaslouží, nikoli ovšem ledajaký, nýbrž sídlo, jež bude demonstrovat nejen mimořádný rozsah Ottovy nakladatelské činnosti, ale i vysoké postavení, které Jan Otto ve společnosti zaujímal. Vždyť v budoucí vile bude žít a jistě i přijímat odpovídající hosty člen výkonného výboru Zemské jubilejní výstavy z roku 1891 a výkonného výboru Národopisné výstavy, konané o čtyři roky později. Bude v ní přebývat muž, jenž udržuje vřelé vztahy s předními osobnostmi své doby, například s T. G. Masarykem nebo Edvardem Benešem, navíc člen panské sněmovny ve Vídni, v níž zasedají kromě mocných šlechticů a prelátů jen nejznamenitější jedinci habsburské monarchie. A stavebník je rovněž nositelem významných vyznamenání, třeba rytířského řádu Františka Josefa či řádu Železné koruny III. třídy.

Portrét Otakara Novotného

Jak asi zareagoval architekt Otakar Novotný (1880–1959), když si poprvé uvědomil, ještě ne třicetiletý, že projekt vily, jejž si u něho víc než pětašedesátiletý prominent objednal, má zároveň významné společenské zadání? A že tohle zadání nemusí korespondovat s úsilím geometrické nebo také racionální moderny v architektuře, která tehdy dosahovala vrcholu a Jan Kotěra s Otakarem Novotným byli jejími prvořadými představiteli. V té souvislosti poznamenejme, že v týchž letech, kdy vznikne Ottova vila, tedy 1909 až 1911, vztyčí se v Salvátorské ulici na Starém Městě pražském dům nakladatele uměleckých publikací Jana Štence, a to rovněž podle projektu Otakara Novotného. A krapánek dříve, v letech 1908 až 1909, se zrodí nejen Kotěrova vlastní vila na pražských Vinohradech, ale i dům nakladatele Jana Laichtra rovněž na Vinohradech, jemuž vdechl podobu také Jan Kotěra. A tento architekt možná už načrtává své představy obchodního a obytného domu pro hudebního nakladatele Mojmíra Urbánka, který bude nazvaný Mozarteem a vyroste o něco později v pražské Jungmannově ulici.

Přitom všechny zmíněné stavby nesou typické znaky racionální moderny – jsou to geometricky jasně vyhraněná tělesa oproštěná od vnější dekorativnosti, charakterizovaná přísně vedenými vertikálními a horizontálními liniemi, režným zdivem, případně přírodně strukturovanými omítkami. A zajímavost – hned tři nakladatelé, a významní, Laichter, Štenc a Urbánek, se svěřili do péče racionálních modernistů a umožnili jim, aby se vyjádřili v duchu novodobého slohotvorného názoru.

Vývěsní plakátek z roku 1908

Do péče racionálního modernisty Otakara Novotného se svěřil i nakladatel Jan Otto. Ale jak asi probíhalo jednání mezi architektem a stavebníkem? A tak se můžeme dohadovat, že Jan Otto, tvůrce mimořádného díla a ozdobený prestižním společenským postavením, vyslovil přání… A klientova přání a požadavky jsou přece svaté, jak to formuloval Jan Kotěra coby vůdčí osobnost modernistů. Dům, i když jsou jeho prostory sebedůmyslněji zkoncipované, ještě nemusí znamenat domov, zdůrazňoval Kotěra. Člověk získá domov teprve tehdy, pokud bude prostředí, jež obývá, vyhovovat jeho naturelu, inteligenci, sklonům a zálibám. Přitom samozřejmě platí, že klientovy požadavky nebudou v rozporu s architektovými názory, jinými slovy, že architekt bude schopný ztotožnit se s klientovými představami. Pokud by tomu tak nebylo, architekt by měl zakázku odmítnout, soudil Kotěra.

Otakar Novotný byl věrným a učenlivým Kotěrovým žákem, třebaže jen o devět let mladší, a tak můžeme předpokládat, že již při prvních náčrtech Ottovy vily přijal stavebníkův osud – a je to start do života jako z románu, cesta malého Jana, rodáka z Přibyslavi a syna vojenského ranhojiče, který z finančních důvodů nemohl studovat, vyučil se tiskařem, a protože oplýval pílí a pracovitostí a zároveň se výhodně oženil s dcerou zámožného pražského tiskaře, nakladatele a knihkupce Jana Pospíšila, postupně se osamostatnil a provozoval nakladatelství a knihkupectví. Velice se mu dařilo.

Terasa Ottovy vily

A tak Otakar Novotný kreslí podobu honosné a svým způsobem velkolepé vily, zcela se vymykající zásadám racionální moderny, jež na první pohled upoutá malebností a množstvím dekorativních i ornamentálních prvků a drobnými plastikami, na papíře se rodí terasy, loubí a zákoutí, které dům obklopují, a taky triumfální vstupní schodiště a vysoká mansardová střecha – a v jedinečném architektonickém projektu je obsažený jiný projekt, nakladatelský. Zahrnuje knihy z nejrůznějších oborů, od nenáročné lidové četby, vycházející v edicích Matice lidu nebo Laciná národní knihovna, přes cestopisy, odborné publikace s obsahy filozofickými, matematickými a jazykovědnými a přes slovníky až k časopisům, třeba Zlaté Praze, Lumíru, Ilustrovanému světu, Světozoru či humoristickému Palečku.

A tak je součástí zbraslavské Ottovy vily i proslulá zoologická encyklopedie s názvem Brehmův život zvířat, ale především nakladatelův čin vlajkový, Ottův slovník naučný, stále platný zdroj informací, zejména o historických faktech, dosud nepřekonaný, dodnes vydávaný. Ještě nyní můžeme žasnout nad hesly delšími než sto stran, jež nejsou výjimkou, a nad hesly o několika desítkách stran, která jsou běžná, a můžeme nad nimi zůstat v údivu stejně jako nad umělecko-technickým skvostem Otakara Novotného. A to je také zázrak architektury – že se v ní mohou přirozeně snoubit tvůrčí síly architekta a stavebníka, dvou jedinců byť i zcela odlišného zaměření, a tahle společná energie se klene nad propastí času a zasahuje k budoucím horizontům.

Dobový snímek Ottovy vily

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1.3
(hodnotilo 6 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník