SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Česi štartujú Rok kúpeľnej architektúry 2014

Tomáš Bujna - 20. 2. 13:57
Česi štartujú Rok kúpeľnej architektúry 2014

O zahájení Roku lázeňské architektury napsal také architekt Tomáš Bujna, jeden z autorů Slavných vil Slovenska.

V uto­rok 11. 2. bol zahá­jený “Rok kúpeľ­nej (lázeňské) archi­tek­túry Čiech, Moravy a Sliez­ska 2014″. Pro­jekt bol odštar­to­vaný vo Fran­tiš­ko­vych Láz­ňach pri prí­le­ži­tosti stého výro­čia úmr­tia Gus­táva Wie­der­manna vyni­ka­jú­ceho archi­tekta a význam­nej osob­nosti. Rok kúpeľ­nej archi­tek­túry bude teda rokom puto­va­nia za kúpeľ­nou archi­tek­tú­rou Čiech, Moravy a Sliez­ska. Česi aj týmto spô­so­bom dávajú do pove­do­mia širo­kej verej­nosti, že niečo ako kúpeľná archi­tek­túra exis­tuje. Pre­zen­tujú kde sa nachá­dza, ako vyzerá aj kto ju vybu­do­val a prečo je dobré ju udr­žia­vať a chrá­niť.
Úžasný nápad — bravóóóó!

Celý článek si můžete přečíst zde.

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1.6
(hodnotilo 10 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník