SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Architekt Adolf Benš

FOIBOS - 22. 5. 08:22
Architekt Adolf Benš

V minulých dnech jsme vzpomínali 120. výročí narození architekta Adolfa Benše. Český architekt Adolf Benš, profesor VŠUP, patří k čelným představitelům českého funkcionalismu.

Narodil se 18. 5. 1894 v Pardubicích v rodině středoškolského profesora francouzštiny Adolfa Benše. Studoval architekturu na české technice v Praze (1913-14, 1918-23) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1921-24), kde byl žákem J. Kotěry a J. Gočára. V letech 1923-24 pracuje na Státní regulační komisi hl. m. Prahy, 1924-25 v ateliéru Josefa Gočára.

V letech 1925-40 pracuje ve vlastním ateliéru, kde navrhuje své nejznámější funkcionalistické stavby. 1940-43 zaměstnán v Plánovací komisi pro hl. m. Prahu, v letech 1943-45 opět ve vlastním ateliéru. Od roku 1945 až do roku 1965 je profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, v letech 1947-48 je rektorem VŠUP. Od r. 1955 je také dopisujícím členem Akademie architektury v Paříži.

Hlavní realizace: budova Elektrických podniků (1928 - 1935), ruzyňské letecké nádraží (1933 až 1937), podíl na urbanistických projektech.

Adolf Benš měl také úzké vazby ke Slovensku a to jak profesní (škola ve Fiľakově – 1930, letiště a koupaliště v Košicích, Moyzesovo státní reálné gymnázium v Ružomberku, vila ing. Novotného v Bratislavě, řada soutěžních návrhů) , tak lidské, neboť jeho žena pocházela ze slovenské oravské Jasenové.

Na jeho dílo měla velký vliv francouzská moderní architektura 20. a 30. let, především tvorba Le Corbusiera. Benšovy funcionalistické stavby se vyznačují vysokou výtvarnou kulturou. Mezi jeho díla patří především veřejné budovy, výstavní pavilony a územní plány měst. Zemřel v 88 letech 8.3.1982 v Praze.

Z díla Adolfa Benše:
Divišova vila v Praze – Troji (1930)
Soutěžní návrh školy v Mladé Boleslavi (1931)
Budova Elektrických podniků hl. Města Prahy (1935)
Odbavovací hala mezinárodního letiště Praha Ruzyně (1937)
Soutěžní návrh na budovy soudních a finančních úřadů v Praze (1938)

Další realizace:
Obytný dům pražské obce, Sudoměřská ul. 1636, 1926-31
Hospodyňská škola v Mladé Boleslavi, T. G. Masaryka 762, 1926-27
Zařízení vlastního bytu, 1928-29
Vila ing. Novotného v Bratislavě, ul. B. Němcové, 1929-30
Československý pavilón pro průmyslovou výstavu v Lutychu, Belgie, 1930
Kunstýřova vila ve Skalsku, kolem 1930
Dvojdomek z Baťovy soutěže ve Zlíně, ul. U lomu, 1935, spolupráce František Jech
Vlastní vila v Praze, Nad Paťankou 1808, 1937-38
Nábytek pro vlastní vilu, 1938
Gymnázium v Ružomberku, 1938-40

Další projekty:
Památník Jana Kotěry, 1923
Soutěžní návrhy: trój¬ský (1924), libeňský (1924) a Jiráskův most v Praze (1926); do¬my praž. obce s malými byty (1930); sanatorium ve Smokovci (1923); městská galerie v Praze na Klárově (1937)

Díla Adolfa Benše najdete v našich publikacích:
Slavné pražské vily (všechna vydání) – Divišova vila, Praha – Troja
Slávne vily Slovenska – vila ing. Novotného Bratislava, Pálkova vila v Liptovském Mikuláši (spolu s V. Karfíkem)

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1.4
(hodnotilo 5 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník