SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Židovská čtvrť v Třebíči: bývalé ghetto

Rudolf Fišer - FOIBOS - 29. 12. 23:00
Židovská čtvrť v Třebíči: bývalé ghetto

Třebíč ukrývá hned celý soubor slavných a zajímavých staveb: bývalou židovskou čtvrť Zámostí, židovský hřbitov a baziliku sv. Prokopa. Tyto památky byly oficiálně přijaty jako součást světového kulturního dědictví a zapsány na Seznam UNESCO. Nahlédněte s námi do historie bývalého židovského ghetta...

Židovská čtvrť se vyvinula z bývalého židovského ghetta (Židovského Města) v jihozápadní části katastru původně samostatné obce Podklášteří, která je dnes jednou z mnoha třebíčských městských čtvrtí.
Nejstarší židovská komunita žila v tomto prostoru již před rokem 1338 a její existence je tu doložena také v období před husitskými válkami. V historických pramenech můžeme sledovat formování židovského sídliště v těchto místech od poloviny 16. až do poloviny 19. století. Do druhého desetiletí 18. století probíhal tento proces zcela přirozeně a židovské rodiny žily bez problémů mezi křesťany. V roce l723 zasáhl nový majitel třebíčského panství Jan Josef z Valdštejna. V létě téhož roku nařídil vzájemné výměny domů mezi křesťany a Židy tak, aby při řece Jihlavě vzniklo etnicky i nábožensky uzavřené Židovské Město – ghetto. Předešel tak o tři roky císařský translokační patent. Stavebně nebylo ghetto nikdy důsledně odděleno od křesťanské části Podklášteří. Separační zdi nakreslené v roce 1727 zemským geometrem Knittelem nebyly nikdy postaveny.
Nově vymezené třebíčské (podklášterské) ghetto bylo již v čase svého vzniku (1723) po všech stránkách vyvinutým a prakticky hotovým útvarem. Nejlépe to potvrzuje fakt, že od jeho zřízení až do formálního zániku v roce 1849 v něm přibylo pouhých 15 nových domů. Ghetto bylo od počátku vybaveno vším potřebným: dvěma synagogami, obecním domem s mikve, domem pro rabína, špitálem i rituálními jatkami. Celkem 95 soukromých objektů se dělilo mezi 255 vlastníků na 209 domů a domovních dílů.
Kvůli nedostatku finančních prostředků na stavbu nových domů i jako důsledek rozmanitých rodinných vztahů se v jednotlivých domech nakonec zformovala složitá soustava vlastnických poměrů – tzv. kondominia. Domy se komplikovaně členily na docela bizarní útvary, které ve svých důsledcích deformovaly i jejich vnitřní stavební uspořádání. Dodnes ohlašují existenci takovýchto kondominií písmena připojovaná ke konskripčním (popisným) číslům domů, jak se zachovala na plechových tabulkách. Dělení židovských domů se nezastavovalo ani u jejich půdorysu, takže na mnoha místech docházelo ke vzájemnému prostoupení sousedních objektů. Průchozí předsíně bývaly často společné sousedním domům, stejně jako vstup do domu z předsíně toho vedlejšího.

Fotogalerie

Bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči

Kniha zahajuje novou ediční řadu Světové památky UNESCO v České republice, v jejímž rámci postupně spatří světlo světa publikace o všech dvanácti slavných památkách ČR.

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1.5
(hodnotilo 2 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník