SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Slavné vily Ústeckého kraje

FOIBOS - 28. 8. 22:00
Slavné vily Ústeckého kraje

„Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.“ Výrok z biblické knihy Kazatel by bylo možné vztáhnout k mnoha významným vilám, které se nacházejí na území dnešního Ústeckého kraje. Protože i osudy jejich stavebníků a majitelů byly plné dramatických zvratů, které jsou symbolem dějinné pomíjivosti.

Města Ústeckého kraje se od poloviny devatenáctého století stávala významnými a bohatými průmyslovými středisky, proto zde také začaly vyrůstat výpravné a reprezentativní vily. Vznikaly nové městské čtvrti a města prožívala svůj ekonomický, ale i demografický růst. Dějiny ovšem nikdy nejsou přímočaré, a tato jejich vlastnost se nutně promítá i do historie věcí, jimiž se člověk obklopuje – včetně staveb, v nichž žije. Architektonický vývoj Ústeckého kraje ve dvacátém století byl nutně poznamenán válečnými konflikty, politickými převraty, komplikovaným soužitím různých etnik, útěky a odsuny, ideologickou zaslepeností...

Padesát položek našeho výběru představuje průřez vývojem stavby vily na území Ústeckého kraje během posledních sto padesáti let. Nechtěli jsme popsat pouze jejich styl, typologii a zařazení. Naší snahou bylo i zachycení příběhu jejich stavebníků a architektů. Některé významné stavby byly jistě pominuty, ale při výběru je nutné vždy něco vynechat. U dalších staveb, které bychom chtěli zařadit, příběh jednoduše chybí. Nelze zjistit ani stavebníka ani architekta. To je daň výše popsaným společenských událostem.

Většina zastavení se slavnými vilami Ústeckého kraje je historického data. Doba po roce 1945 reprezentativnímu rodinnému bydlení nepřála a architektonické naděje vkládané do období po roce 1989 se v této oblasti zatím příliš nenaplnily. Věřme však, že v tomto ohledu by mohla naše kolekce sehrát i roli jisté inspirace...

Více o knize.

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
TOPlist SEO Rozcestník