SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Děkujeme za podporu a spolupráci

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo kultury

Třebíč

pořadatelé

MKS Třebíč

Třebíč: Světové památky UNESCO

FOIBOS - 22. 9. 22:00
Třebíč: Světové památky UNESCO

Medailony třebíčských památek, světové dědictví Unesco a něco víc... naleznete zde.

Světové památky UNESCO v Třebíči

Třebíčsko vstoupilo do historie na samém počátku 12. století, kdy byl v letech 1101–1104 vybudován v tzv. „třebečském lese“ benediktinský klášter Panny Marie. V následujících staletích se klášter stal důležitým náboženským, politickým, kulturním a také hospodářským činitelem v prostoru celé jihozápadní Moravy. Trvalou památkou jeho největšího rozkvětu a nepřehlédnutelným dokladem vynikající úrovně církevní architektury je nádherná stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie, dnes baziliky sv. Prokopa, z období přibližně 1230–1260. Zhruba ve stejném období kolem poloviny 13. století vyrostla středověká Třebíč s rozlehlým tržištěm a farním kostelem sv. Martina.

Zatímco město se vzpamatovalo husitských válek a války česko-uherské a jeho gotické domy získaly renesanční podobu, klášter upadal až nakonec zcela zanikl. Budovy klauzury doslova pohltila stavba zámku a klášterní kostel poklesl na úroveň hospodářského stavení.

Jako vzácná památka se zachovala bazilika sv. Prokopa, dílo komplikované a nadmíru působivé. Její architektonická hodnota nespočívá v učebnicové „čistotě“ jednotlivých stavebních elementů. Tkví v jedinečnosti způsobu, jakým její stavitelé dokázali uzavřít kompromis mezi románským a gotickým projevem, když gotika ještě nedokázala v třebíčském chrámu vytlačit románský sloh.

V roce 1338 je spolehlivě doložena v prostoru vesnice Podklášteří v těsné blízkosti kláštera existence židovské komunity, která se od druhé poloviny 16. století v pokojném soužití s křesťanskou většinou pozvolna rozrůstala. Cena židovského dědictví je dobře pozorovatelná v nitru domů bývalého ghetta, v bohatém fondu úředních dokumentů i na náhrobcích židovského hřbitova. Spočívá v mimořádné zachovalosti celkového půdorysu bývalého ghetta i jednotlivých objektů, včetně těch, které sloužily celé obci. Obydlí v třebíčském Židovském Městě přečkala několik staletí. V těch starých domech se pod historickými klenbami skrývá čas, který zde trpělivě, bez ustání vrstvil životní příběhy jejich obyvatel.

Historická a kulturní hodnota třebíčského hřbitova spočívá v jeho nezrušitelném spojení se zaniklým životem v bývalém ghettu, jehož pozoruhodný domovní fond zůstal vzácně zachován. Tvoří spolu ojedinělý celek připomínající nezanedbatelnou část minulosti Třebíče.

Z dlouhé historie kláštera a města zůstaly do současnosti zachovány mnohé kulturní památky. Třebíčské památky UNESCO jsou jedinečné v tom, že se všechny tři nacházejí v jednom místě, v jedné městské čtvrti (Podklášteří), navzájem od sebe nepříliš vzdáleny. Přitom je hluboce rozděluje příslušnost ke dvěma velice odlišným etnickým, jazykovým, náboženským a kulturním okruhům. Ocitly se dnes ve zcela jiném světě, než v jakém před staletími vznikaly. Mají hodnotu symbolu minulého dlouhého soužití křesťanů a Židů na malém prostoru třebíčského Podklášteří, původně samostatné poddanské vesnice na levém břehu řeky Jihlavy, dnes jedné z mnoha třebíčských čtvrtí.

V roce 2003 byly ty nejpozoruhodnější – bazilika sv. Prokopa, domy bývalého židovského ghetta v Podklášteří a židovský hřbitov – zapsány do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1.5
(hodnotilo 2 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník