SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Vila Františky Lipčíkové

Ludmila Říhovská, Mgr. Eva Šindlerová, FOIBOS - 15. 8. 05:20
Vila Františky Lipčíkové

Zveme Vás k prohlídce vily Františky Lipčíkové. Půvabná kubistická stavba je dnes sídlem Knihovny města Olomouce. Dveře se otevírají, vstupte!

Zástavbu Zelené ulice (součásti Nové Ulice) tvořily přízemní řadové domy s dlouhými ovocnými sady stoupajícími do svahu. Rozlehlý objekt úplně na konci ulice vznikl spojením a přestavbou dvou domů, zahájenou v říjnu 1918 a dokončenou o rok později. Uskutečnila je Františka Lipčíková (1863-1948), která předtím žila léta v Přerově.

Jedna ze slavných olomouckých vil je dnes sídlem největší pobočky Knihovny města Olomouce, která nese jméno prvního ředitele české veřejné knihovny města Olomouce, Antonína Šprince.

Tato budova je historicky cenným objektem jako jediná kubistická památka v Olomouci. Byla vystavěna v letech 1918 – 1919 podle návrhu architekta Rudolfa Stockara-Bernkopfa v duchu předválečné moderny. Původně se nacházela klidné okrajové části města. Od tehdejší cesty ji oddělovala předzahrádka oplocená tvarově stylovým laťovým plotem, který umocňoval celkový kubistický dojem. Při budování dálnice na Brno se památka ocitla v nepříznivé situaci, dokonce se uvažovalo o jejím přesunu. Nakonec samotná vila zůstala, ale plot musel ustoupit stavbě dálnice.

Vila se nachází na jižním okraji města, přímo u dálničního výpadu na Brno. Pokud ji chcete navštívit, dojedete na zastávku Pionýrská tramvají číslo 1, 4 nebo 6.

Od roku 1986 je budova ve správě tehdy Okresní knihovny v Olomouci. Po náročné rekonstrukci zde byla v prosinci 1991 slavnostně otevřena městská pobočka knihovny.

Dnes v přízemí vily sídlí oddělení knihoven městských částí a středisko Olomouc-venkov, půjčovna pro dospělé čtenáře a firma Tenzováhy, která má pronajaté jižní křídlo budovy. První poschodí celé zaujímá oddělení pro děti a mládež. Velký podkrovní prostor je příležitostně využíván pro další akce knihovny.

Dnešní knihovna není pouze místem, kam si chodí čtenáři vybírat knihy, ale je skutečným informačním centrem. Výpůjční provoz je plně automatizován knihovnickým programem CLAVIUS. Návštěvník knihovny si může vybrat knihu či časopis z aktuálně doplňovaného fondu, rezervovat knihy, využít poradenské a informační služby. V roce 2002 byl zaveden veřejný Internet, který je od roku 2006 pro návštěvníky knihovny zdarma. Na www stránkách Knihovny města Olomouce www.kmol.cz je možno získat veškeré informace o službách, nabídce i o vlastním čtenářském kontu on-line.

Naše pobočka eviduje asi 1200 stálých čtenářů, z toho na 500 dětí. Ročně projde knihovnou více než 12000 návštěvníků, kteří si půjčí 46800 knih a časopisů.

Pro čtenářskou veřejnost jsou připravovány výstavky k různým výročím a tematickým okruhům, příjemný prostor vstupní haly se využívá k expozicím především začínajících výtvarníků, k osvětovým a informačním prezentacím a odborným přednáškám, např. z oblasti lidských práv.

Oddělení pro děti a mládež spolupracuje s okolními mateřskými, základními i středními školami, pro něž připravuje knihovnické lekce, tematické besedy a besedy se spisovateli. Pro zpestření návštěvy knihovny probíhají různé akce – kvízy, ankety, hrátky, soutěže, zábavná odpoledne. Dlouholetou tradici má výtvarná soutěž Naši čtenáři – ilustrátoři. Každoročně nocují děti v knihovně v populární Noci s Andersenem, která probíhá v dubnu v mnoha knihovnách naší republiky i v zahraničí. Pro začínající čtenáře – prvňáčky je připraveno slavnostní Pasování do stavu čtenářského.

V anketě Tři důvody, proč chodím do knihovny, vyšla ve srovnání s televizními programy knihovna jednoznačně vítězně . Pro pracovnice knihovny v krásné vile je pohlazením, že čtenáři chválí příjemné prostředí knihovny i jejich práci. Je dobře, že tento architektonický skvost, na rozdíl od mnoha zchátralých budov s bohatou historií, stále dobře slouží lidem, rozšiřuje jejich poznání, jitří emoce a kultivuje estetické nároky.

Další informace o vile Františky Lipčíkové.

Pobočka Knihovny města Olomouce
KNIHOVNA ANTONÍNA ŠPRINCE
Brněnská 80-82, Olomouc

Fotoreportáž... aneb projděte se knihovnou

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
TOPlist SEO Rozcestník