SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Menu Poslání:

Realizace

Třináct krajů a hlavní město Praha

Projekt obsáhne třináct krajů a hlavní město Praha a statutární město Brno (Praha a Brno vyjdou v reeidici), popíše architektonické skvosty jednotlivých měst a míst.
V průběhu dvou let, 2007 - 2008, vznikne knižní podoba souhrnného popisu vil a rodinných sídel v každém jednotlivém kraji, zahrnující výstavbu od poloviny 19. století do současnosti. Publikace slavných vil jednotlivých krajů vyznívají jako „malé“ dějiny architektury. Provázejí je jména slavných architektů jako Ludwig Mies van der Rohe (světoznámá brněnská vila Tugendhat), Jan Kotěra (pražská Trmalova vila, Markova vila v Holoubkově a další), Adolf Loos (Müllerova vila), Josef Gočár, Josef Hofmann, Leopold Bauer, Dušan Jurkovič, Pavel Janák, Otakar Novotný a další.
Současná výstavba, realizovaná předními architekty, bude vždy završením každé knižní publikace.

Popisy jednotlivých vil dávají nahlédnout do architektonických dílen i do toho, jak se do skladby obydlí promítal osobní svět stavebníků, z nichž většina byla výraznými představiteli společenského a politického, podnikatelského, uměleckého i vědeckého života nejen v obci a v kraji, ale mnohdy v celé zemi. Mezi stavebníky budou např. Tomáš Baťa, manželé Tugendhatovi, prostějovský továrník Kovařík, bratří Čapkové, Vladislav Vančura, sochař Stanislav Sucharda, politik Karel Kramář, malíř a grafik Václav Špála, režisér Martin Fryč, cestovatelé Hanzelka a Zikmund a stovky dalších.
Osobnosti architektů i stavebníků skýtají záruku, že to budou příběhy vzrušující a přitažlivé a budou neformální prezentací české architektury.

Výstavní epozice - CD, DVD, film, modely

Na knižní podobu slavných a významných vil jednotlivého kraje naváže projekt výstavní expozice, která přiblíží na panelech a v audiovizuální podobě - video, CD, DVD, filmová projekce, prezentace fotografií, diapozitivů atd. - tradiční i aktuální výstavbu. Výstavy, které proběhnou ve 133 městech, tj. ve všech městech s počtem obyvatel nad deset tisíc, budou zároveň propagovat knižní publikace o slavných vilách a rodinných sídlech.
Součástí výstavy se stanou modely architektonických skvostů kraje.
Každý kraj významný způsobem předvede svůj kulturní a architektonický poklad, který tyto stavby představují. Nepochybně se zapíše tato iniciativa do povědomí lidí a zvýší jejich hrdost na region, ve kterém žijí.

Autory publikací i odbornými autory výstavních expozic budou renomovaní znalci historie a dějin umění, architektury a urbanismu: prof. J. Sedlák, prof. P. Zatloukal, prof. J. Vybíral, prof. V. Šlapeta, prof. R. Švácha, arch. Z. Lukeš a jiní, a spolu s nimi odborní znalci z krajů a regionů a zkušení publicisté.

Výstavní expozice každého kraje budou představeny v sídelních městech krajů a nabídnuty návštěvníkům muzeí, galerií a kulturních zařízení po celém kraji a po celé České republice.

Dvoudílná publikace Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Slavné vily Čech
Slavné vily Moravy a Slezska

Vyvrcholením celého projektu v roce 2009 bude souhrnné knižní vydání, dvoudílná publikace Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. Ze sedmi set třiceti šesti objektů popsaných v předchozích publikacích, věnovaných jednotlivým krajům, vyberou odborní autoři kolem sto padesáti nejvýznamnějších a nejznámějších objektů do reprezentativního souboru.
Knihu tvoří příběhy domů, které postavili známí architekti pro sebe a svou rodinu, stejně tak jako příběhy domů projektovaných významnými architekty pro významné a známé stavebníky.

Celostátní výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Spolu s vydáním knihy bude připravena celostátní výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, kde budou nejvýznamnější objekty budované od minulosti do současnosti, prezentovány. Součástí výstavy budou mezinárodní semináře a výstavní expozice Slavných evropských vil.
Projekt sleduje evropské kontexty stavitelství a architektury, postaví vedle sebe tvůrce z našich uměleckých a architektonických dílen a ateliérů a tvůrce zahraniční působící na našem území, obě skupiny v přirozené kontinuitě.

Na přípravě vyvrcholení – publikaci i výstavě Slavné vily Čech, Moravy a Slezska budou účastni přední odborníci v čele s děkanem Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. arch. Vladimírem Šlapetou, prof. PhDr. Rostislavem Šváchou, prof. PaedDr. Jindřichem Vybíralem, Prof. PhDr. Pavlem Zatloukalem a dalšími. Kurátorkou výstavy je Ing. arch. Radomíra Sedláková.

Pro realizaci záměru spojily své síly umělecká agentura Foibos a.s., Praha, Národní památkový ústav a jeho územní odborná pracoviště v krajích, krajská muzea a galerie. Celý projekt se koná pod záštitou hejtmanů všech krajů a za podpory zastupitelstev a rad krajů. Výstavy proběhnou za účasti a pod záštitou zastupitelstev a starostů měst.
Realizaci výstavních expozic a vydání publikací edice Slavné vily garantuje umělecká agentura Foibos, a.s.

TOPlist SEO Rozcestník