SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Dům - muzeum

Trmalova vila je národní kulturní památkou a jednou z dominant moderní české architektury. Jako dům – muzeum představuje Trmalova vila zajímavé svědectví o životním stylu začátku XX. století. Tím se stává místem častých návštěv Pražanů i domácích a zahraničních návštěvníků.

K tomu je uzpůsobeno dovybavení vily dobovými prvky nábytku, uměleckých artefaktů a obrazů z historie vily a rodiny Trmalových. Cílem nového zařízení Trmalovy vily ve smyslu domu – muzea je naznačení způsobu života a bydlení v rodinných domech, které Jan Kotěra navrhoval a stavěl v první čtvrtině 20.století. Rodinné vily, interiéry, nábytek a bytové doplňky představují důležitou součást Kotěrovy tvorby.

Proto byl vybrán ze sbírky interiérů a nábytku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze fragment zařízení jídelny z Kotěrova pozdního období, navržené pro rodinu českého psychiatra MUDr. Antonína Heverocha, Kotěrova přítele. Nábytek je umístněný v původní jídelně Trmalovy vily. Vyznačuje se klasicizující formou, charakteristickou pro Kotěrovo pozdní období.

V prvním patře Trmalovy vily, v místnosti, která původně sloužila jako ložnice, je umístněn nábytek pocházející z majetku velkostatkáře Matyáše, majitele textilní továrny z Dobrušky. Nábytek je z Kotěrova tzv. bílého období z let 1910 – 1915 a je analogický s interiérem navrženým pro historika umění K.B. Mádla z téže doby. I tento soubor má klasicizující rysy jako interiér Heverochův.

Součástí Kotěrových interiérů byly i lustry a svítidla. Expozici v Trmalově vile doplňuje korunový lustr s tepanými květinovými motivy a fasetovými skleněnými tyčinkami. Lustr pochází opět z Heverochova interiéru. Ukázku Kotěrovy interiérové tvorby zakončuje měděná tepaná žardiniéra z počátku 20. století, která je umístněna v jídelně Trmalovy vily.

TOPlist SEO Rozcestník