SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Architoulky Přemysla Veverky: Dvanácté

Přemysl Veverka - 27. 2. 23:00
Architoulky Přemysla Veverky: Dvanácté

Mluvit o kráse Písku se mi poněkud příčí, neboť nechci vypouštět slova, jež by se půvabu tohoto města sotva dotýkala. Ale neubráním se konstatování, že Písek je obdařený jedinečnou, neopakovatelnou atmosférou, jakýmsi mysteriem. Jistě se o to přičinily i významné osobnosti, které v Písku žily. Příslušná webová stránka jich uvádí celou řadu, a to pěkně abecedně, ale jedno jméno v ní chybí – Josef Stříbrný.

V té souvislosti poznamenávám, že existují domy zcela obyčejné a běžné, jakých si historici architektury ani nevšimnou, takže se o nich v odborných pojednáních nedočteme, a přece se v jejich zdech odehrály osudy, jež by neměly být zapomenuty. A tak zmíním dům nacházející se v Písku nedaleko zbytku Putimské brány a v blízkosti děkanského kostela Narození Panny Marie, v němž Josef Stříbrný, někdejší navigátor 311. československé bombardovací perutě ve Velké Británii, žil. V Architoulkách přece zastáváme názor, že „paměť zdí“ tvoří nejen umělecko-technické výtvory architektů, ale i životy lidí, kteří v nich přebývali. A život Josefa Stříbrného vskutku stojí za připomínku, třebaže byl od jisté doby smutný až k uzoufání.

Před několika lety jsem ve zmíněném domě navštívil bývalou manželku Josefa Stříbrného, tehdy osmdesátiletou. Věděl jsem, že majory Josefa Stříbrného a Josefa Horáka, rodáky z Lidic, kteří se po válce vrátili z naší zahraniční armády domů, ozdobeni řadou vyznamenání, lidické ženy mezi sebe nepřijaly. Stříbrný a Horák měli právo získat v nových Lidicích domek, ale vdovy po zastřelených mužích a většinou už bez dětí je veřejně označily – zdůrazňuji, že bezdůvodně – za viníky lidické tragédie z června 1942 a vlastně je z Lidic vypudily. Tenhle příběh jsem znal. Ale až od bývalé manželky Josefa Stříbrného jsem se dozvěděl, že tento muž přijal nesmyslné obvinění za své, ztotožnil se s ním a hluboce se kvůli tomu trápil. A tak písecký dům, do něhož se manželé Stříbrní začátkem 50. let nastěhovali a o němž hovořím, je svědkem přetěžkého traumatu a psychických krizí, jimiž někdejší statečný válečný letec až do konce života trpěl a z nichž mu alkohol nepomohl. Písecký dům ví, že Josef Stříbrný, v mládí nadmíru společenský, zůstal nakonec úplně sám.

Ale pojďme k radostnějším domům. Třeba k někdejšímu hotelu Dvořáček v Komenského ulici, jehož fasáda nese jedenáct sgrafit Mikoláše Alše, námětově čerpajících z dějin Písku a Písecka. Aleš se sice narodil roku 1852 v nedalekých Miroticích, ale v Písku chodil do hlavní, tehdy německé školy, a pak se pokoušel o studium na tamějším gymnáziu i reálce. Z obou ústavů však pro neprospěch odešel. Měl kam jít – na pražskou Akademii výtvarných umění. A bylo, jak známo, rozhodnuto.

Dům Adolfa Heyduka

Další významná osobnost, básník Adolf Heyduk, příslušník skupiny májové a souputník Jana Nerudy, Vítězslava Hálka a o patnáct let starší Boženy Němcové, narozený roku 1835 ve východních Čechách, přišel do Písku v pětadvaceti letech jako učitel kreslení a krasopisu na právě zřízené reálce. Město na Otavě, jihočeské Atény, jak se mu také říká, se stalo jeho celoživotním osudem a vytvořil v něm neobyčejně rozsáhlé dílo, čítající na šedesát básnických sbírek. Jako výborný společník a tanečník byl vítaným návštěvníkem píseckých měšťanských salonů. Za ženu si vzal svou žačku, o pětadvacet let mladší Emilii Reinerovou, dceru tamějšího restaurátora Reinera. V manželství se narodily dvě dcery, leč obě postupně zemřely. Smrt první z nich, Jarmilky, inspirovala jejího kmotra Jana Nerudu k napsání básně Balada dětská. Adolf Heyduk vystřídal v Písku několik obydlí, ale teprve na odpočinku, s titulem školního rady, požádal o projekt vlastního domu předního pražského architekta Jana Koulu. Vila z let 1899 až 1900 stojí v písecké Tyršově ulici 438 a je pojatá „v duchu české novorenesance s členitým uličním průčelím, v němž se odrážel estetický požadavek pozdního historismu po malebném výrazu“, jak píše Milan Šilhan v knize Slavné vily Jihočeského kraje (Foibos ve spolupráci s dalšími institucemi). Část Heydukova bytu, v němž básníkovi k 85. narozeninám osobně blahopřál roku 1920 prezident T. G. Masaryk, je jako Heydukův památník v péči Prácheňského muzea.

Josef Chochol

Jistěže v Písku můžeme spatřit další architektonicky pozoruhodné vily, o nichž se píše ve zmíněné publikaci, a rovněž připomeňme, že se v tomto městě roku 1880 narodil Josef Chochol, výrazný představitel kubismu. Ale mne osobně už neodolatelně přitahuje dům U Koulí, stojící v těsném sousedství bývalé Putimské brány a ozdobený sgrafity a dvěma koulemi z dob dobývání města. V únoru roku 1885 se sem přistěhovala rodina berního úředníka Šrámka s desetiletým synem Fráňou. Fráňa Šrámek sice žil v Písku jen necelých deset let, do prosince 1894, a to během školní docházky a studia na gymnáziu, ale podle mého vkusu a cítění proslavil Písek nejvýrazněji ze všech velkých, kteří tam pobývali. A stačilo mu k tomu pouze několik děl, Stříbrný vítr, román z roku 1910, a Měsíc nad řekou, divadelní hra z roku 1922. A samozřejmě básně, třeba Splav nebo Písecká, která se stala oslavným hymnem města – „Za vorem vor a po šiku šik / my odtud do světa odcházeli, / zapadal, Otavo, tvých jezů vzlyk, / my jej však do srdcí uzavřeli.“

Uzavřen do srdcí vnímavých zůstává i Písek, město, jemuž příznačnou malebnost a idyličnost, jež dodnes přetrvává, vtiskl právě Fráňa Šrámek, navíc jeho ulicemi stále nechává vát „stříbrný vítr“, ony věčné touhy a věčné bolesti mládí. Neboť: „Stříbrný větře, blažený kout, / kdes první vlajkou třepotně dul, / a vlajky až zplihnou, přestanou dout, / i tehdy díky! že jsi nám dul.“

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1.7
(hodnotilo 21 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník