SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Karel Řepa, žák Jože Plečnika

FOIBOS - 12. 3. 13:38
Karel Řepa, žák Jože Plečnika

Karel Řepa, český architekt, žák Jože Plečnika, autor řady funkcionalistických staveb na Pardubicku zemřel před 50 lety, 2. března 1963.

Karel Řepa se narodil 23. října 1895 do rodiny pekařského živnostníka jako nejstarší ze čtyř synů. V roce 1909 nastoupil do učení k pardubickému staviteli Františkovi Leiskému, které ukončil roku 1912. Již v době raných studijních let prokázal své výtvarné nadání. Po ukončení řemeslného vzdělání následovalo studium na Státní průmyslové škole stavební, které přerušila první světová válka, a tak maturitní zkoušku mohl složit až ve školním roce 1918/1919.

Úspěšně vykonané přijímací zkoušky na Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze umožnily Karlu Řepovi studovat speciální školu architektury Josipa Plečnika. pražskou UMPRUM. Plečnika následoval až do slovinské Lublaně, kde svá studia dokončil (s Plečnikem si dopisoval ještě v 50. letech). Později pracoval krátce v Praze v ateliéru arch. Františka Krásného a natrvalo se nakonec usadil v Pardubicích, kde od poloviny 20. let projektoval řadu moderních budov.

Samostatná tvůrčí činnost Karla Řepy byla na konci 20. let 20. století ovlivněna funkcionalismem a za jeho umělecký vrchol je považován soubor výstavních pavilonů pro areál Výstavy tělesné výchovy a sportu v Pardubicích konané v roce 1931. Odborného uznání se za tuto práci Karlu Řepovi dostalo i na mezinárodním poli. Sportovní stadion koncipovaný pro areál výstaviště v Pardubicích byl oceněn na Světové výstavě v Bruselu v roce 1935.

Dodnes se z výstavy dochovaly pouze části sportovního stadiónu s klopenou cyklistickou dráhou a hlavní pavilon – budova Průmyslového muzea (dnešní Střední průmyslová škola potravinářská). Mezi další významné projekty Karla Řepy patří pardubická vila Viktora Kříže a zejména projekt pardubického hlavního nádraží, na kterém v letech 1947-1948 spolupracoval s Karlem Kalvodou a Josefem Dandou. Jedna z nejvýznamnějších staveb poválečného funkcionalismu s prostornou odbavovací halou, hotelem a podzemním kinem, byla dokončena už ve stalinské éře.

V posledních letech své tvůrčí kariéry spolupracoval také se svým synem Miroslavem, a to na projektu divadla ve Zlíně (1957) či návrhu úpravy okolí Národního divadla v Praze (1959).

Ukázku práce arch. Karla Řepy najdete v naší publikaci Slavné vily Pardubického kraje:
Vila Viktora Kříže

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
TOPlist SEO Rozcestník