SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Vily

Podle abecedy | Podle data vzniku

Rodinný dům Václava Šlechty, Písek

FOIBOS - Jihočeský (24.4.2008 22:00)
Rodinný dům Václava Šlechty
1 názor
Zásluhou píseckého majitele realit Václava Šlechty zanechal po sobě počátkem 30. let v bezprostřední blízkosti Písku funkcionalistickou vilu jeden z nejvýznamnějších architektů meziválečného období u nás, Eugen Linhart.

Rodinný dům Věry a Bohuše Míčkových, Nové Město na Moravě

FOIBOS - Vysočina (17.1.2010 23:00)
Volně stojící třípodlažní vila se nachází v oblasti položené severně od Vratislavova náměstí, historicky nazývané Niva, kde se po polovině dvacátých let soustředila převážná část rodinné výstavby.

Rodinný dům Viléma a Dity Antončíkových, Ostrava-Lhotka

FOIBOS - Moravskoslezský (9.5.2010 22:00)
Stavebníka oslovila svažitá louka u prašné cesty mezi Lhotkou a Bobrovníky, když na kole projížděl a pro sebe si testoval ostravské cyklostezky.

Rodinný dům Vítězslava Krejcara , Jevíčko

FOIBOS - Pardubický | Aktuálně (9.6.2011 22:00)
Krátce před únorovým převratem se jevíčský velkoobchodník s obilím Vítězslav Krejcar obrátil na brněnského architekta Jana Tymicha s žádostí o vypracování projektů obilného skladu a rodinného domu.

Rodinný dům Vladimíra Šindlera , Korouhev

FOIBOS - Pardubický (3.5.2011 22:00)
Brněnský architekt Bohuslav Fuchs (1895–1972) se do širšího povědomí zapsal jako autor jedné z prvních ryze funkcionalistických staveb u nás. Byla jí známá brněnská Zemanova kavárna, kde se mu podařilo pomocí mobilních skleněných stěn potřít hranici mezi interiéry a okolím budovy.

Rodinný dům Vladimíry a Sterise Minopulosových , Rýmařov

FOIBOS - Moravskoslezský (27.4.2010 22:00)
Montovaný rodinný dům se vžitým názvem OKAL jistě nelze z hlediska architektonického považovat za skvost a už vůbec ne za významnou vilu, nicméně v době své největší „slávy“ v 70. a 80. letech výrazně ovlivnil zástavbu na venkově a v příměstských lokalitách, proto jej nelze v přehledu opomenout.

Rodinný dům Willibalda Müllera, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (26.6.2007 22:00)
Willibald Müller (1845-1919), rodák z Vlčic na Jesenicku, působil v Olomouci jako žurnalista, posléze sám založil a řídil literární a vlastivědný měsíčník Moravia.

Rodinný dům Zdeny a Josefa Němcových, Brno-Pisárky

FOIBOS - Jihomoravský (9.9.2008 22:00)
Dům Josefa Němce (narozen 1928) je dalším příkladem vlastního domu architekta, dokladem jednoty stavebníkovy osobnosti a jeho obydlí.

Rodinný dvojdům, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 14:03)
Židovský architekt Otto Eisler (1893 - 1968) se zpočátku uplatňoval jako zahradní architekt, využívající svých zálib a znalostí z botaniky.

Rodnerova vila, Děčín-Podmokly

FOIBOS - Ústecký (30.10.2008 23:00)
Vila č.p. 634 v Podmoklech (původně samostatném městě na levém břehu Labe, za druhé světové války připojeném k Děčínu) patří do souboru vil na jižní straně vysokého masivu Pastýřské stěny, které jsou významnou součástí podmokelského panoramatu.

TOPlist SEO Rozcestník