SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Architoulky Přemysla Veverky

Toulat se neznamená kamsi se konkrétně ubírat, směřovat někam nebo se jen tak obyčejně procházet či špacírovat, toulka je radost, přátelé, neboť jejím znamením není ani tak cíl jako spíš hledání a poznávání, toulka má pečeť dobrodružství, tajemství a trochu i magie.

A ještě něco: toulání nepředpokládá bezhlavě se hnát bůhvíkam, především však stále dopředu, jako to činívají mnozí pošetilci, nýbrž se i zastavit, spočinout, odbočit, případně se na chvilku vrátit, neboť nikdy nevíme, v jakém záhybu cesty se skrývá jadérko, jež osvěží naši mysl i srdce. Potvrdil by to jistě Petr Hořejš, s nímž jsme se kdysi dávno potkávali v redakci Mladého světa a který se tak znamenitě toulá českou minulostí, a snad mi promine, že se odvažuji k podobně závratnému putování, byť mé kroky sledují slavné vily, stavby a rovněž osobnosti a události, jež s architekturou souvisejí.

Architoulky Přemysla Veverky: Dvacáté druhé

Přemysl Veverka - Architoulky (8.5.2011 22:00)
Během dvacátého toulání jsme se setkali s Josefem Chocholem (1880–1956), předním tvůrcem kubismu v architektuře. Poznamenejme, že jeho neustále těkající, pulzující bytost byla naplněna tvůrčí netrpělivostí, neodvratným puzením hledat a nacházet nové cíle. Během několika desetiletí se Chocholova tendence přehodnocovat své názory a přicházet posléze třeba i s protichůdnými projevila rovněž v jeho vztahu k památkám.

Architoulky Přemysla Veverky: Dvacáté první

Přemysl Veverka - Architoulky (1.5.2011 22:00)
Opět nadcházejí květnové dny – a vždycky mě zavedou do dětství, a tak mi dovolte, abych byl osobní a začal vzpomínkou na rodinný domek, který do Architoulek nejspíš nenáleží, neboť nevyniká ani jedinou architektonickou pozoruhodností. A zároveň sem patří – vždyť i jeho zdi uchovávají lidské osudy a paměť zdí je přece rovněž tématem našich stránek.

Architoulky Přemysla Veverky: Dvacáté

Přemysl Veverka - Architoulky (24.4.2011 22:00)
Když Pavel Janák vyznačil ve stati Od moderní architektury k architektuře, publikované roku 1910 v časopise Styl, cestu nastupujícímu kubismu, požadoval „více architektury než moderní architektury“ a zároveň vyjádřil názor, že období modernismu, respektive geometrická moderna, skončilo a že se nastupující generace chce od svých předchůdců odlišit i oddělit.

Architoulky Přemysla Veverky: Devatenácté

Přemysl Veverka - Architoulky (17.4.2011 22:00)
Rok Jana Kotěry, který vyhlásila agentura Foibos, se nese nejen ve znamení architektova díla i života, ale připravované akce se vztahují také ke Kotěrovým následovníkům, zejména jeho žákům ať už na pražské uměleckoprůmyslové škole nebo na výtvarné akademii.

Architoulky Přemysla Veverky: Osmnácté

Přemysl Veverka - Architoulky (10.4.2011 22:00)
Třebaže Jan Kotěra představoval už v prvních letech dvacátého století zřejmě nejpřednějšího tvůrce rodinného bydlení, veřejnými budovami se do tváře Prahy ani později téměř nezapsal. A přece vznikl podle jeho projektu dům, jehož příběhy tvoří významnou součást českého kulturního i společenského života. Ale nepředbíhejme.

Architoulky Přemysla Veverky: Sedmnácté

Přemysl Veverka - Architoulky (3.4.2011 22:00)
Jistě to není náhoda – po jedenadvaceti letech autorského, editorského a nakladatelského úsilí vychází roku 1909 poslední, 27. svazek Ottova slovníku naučného a téhož roku začíná na Zbraslavi vyrůstat vila nakladatele Jana Otty (1841–1916).

Architoulky Přemysla Veverky: Šestnácté

Přemysl Veverka - Architoulky (27.3.2011 22:00)
Řada zejména pražských novostaveb vznikala v prvních letech dvacátého století ve slohu rané fáze moderny, secese, která kromě jiného vynikala bohatou dekorativností průčelí s využitím především rostlinných motivů a organických linií. Architekti však posléze, po roce 1905, rezignovali na smyslovou řeč rostlin, v níž se snoubil romantismus s realismem, sen se skutečností, a začali zdůrazňovat „fyzikální“ tvář přírody.

Architoulky Přemysla Veverky: Patnácté

Přemysl Veverka - Architoulky (20.3.2011 23:00)
Stále se pohybujeme mezi pozdním historismem a modernou, tedy na samém konci devatenáctého století a v prvních letech století dvacátého, a připomeňme, že to byla doba značného myšlenkového kvasu, nejen politického, národnostního a hospodářského, ale i kulturního. Mezigenerační srážky a nevraživost se projevovaly i v různých oblastech uměleckého života.

Architoulky Přemysla Veverky: Čtrnácté

Přemysl Veverka - Architoulky (13.3.2011 23:00)
Píšeme o vilách zcela samozřejmě, jako by tady byly odjakživa, ale není tomu tak. Vily v dnešním slova smyslu se začaly v Praze objevovat zhruba od sedmdesátých let devatenáctého století. Stalo se tak poté, kdy se v Praze konaly roku 1861 obecní volby, první po pádu Bachova absolutismu, a v nichž nad svými německými soupeři překvapivě zvítězili představitelé českých politických uskupení, jak uvádí Rostislav Švácha v knize Od moderny k funkcionalismu.

Architoulky Přemysla Veverky: Třinácté

Přemysl Veverka - Architoulky (6.3.2011 23:00)
Minulý týden jsme se prošli Pískem, odkud je do Bechyně malinko přes dvacet kilometrů. Podle pověsti Bechyni založila kněžna Libuše a zdejší území darovala příslušnici své družiny jménem Bohyně. A tak prý souvislost mezi Bohyní (nebo bohyní?) a Bechyní je zřejmá. V minulosti se dokonce na Bechyňsko kladl domnělý hrob kněžny Libuše. Nemusíme věřit všemu, ale jednomu věřme: Bechyně je líbezné město.
Záznamy: 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-32
TOPlist SEO Rozcestník